FLSES /IE2

FLSES /IE2 serija trofaznih AC motora sa kućištem od sivog liva