FLSPX

FLSPX - ATEX Prašina Ex tD A21 – Kućište od sivog liva