MENTOR MP

MENTOR MP za regulaciju broja obrtaja u 2Q i 4Q režimu za struje 25-7400A sa ugrađenim programabilnim automatskim kontrolerom

Mentor MP je DC regulator u kojoj je integrisana platforma iz kvalitetnog regulatora serije Unidrive SP. Zahvaljujući tome Mentor MP je trenutno najnapredniji DC regulator na tržištu sa izuzetnim karakteristikama i fleksibilnim mogućnostima povezivanja u sisteme.

 • Fleksibilnost zahvaljujući integrisanoj AC kontrolnoj platformi na DC regulatoru
 • Maksimalna pouzdanost ostvarena kroz jedinstveni sistem zaštite od lošeg napajanja i udara groma
 • Zaštićeni kontrolni strujni krugovi i galvanski izolovani od visokonaponskog kruga 
 • Integracija u sistem komunikacionih mreža uključujući ETHERNET, PROFIBUS itd.
 • 6, 12 i 24 pulsni sistemi za smanjenje harmonika,
 • Modeli za 2Q i 4Q režime rada
 • Omogućeno je serijsko i paralelno povezivanje za rad sa motorom veće snage
 • 3 univerzalna slota za opcione module
 • Dodatni I/O (ulazi/izlazi)
 • Upravljanje u otvorenoj petlji na osnovu napona armature i fluksa polja,
 • Upravljanje u zatvorenoj petlji sa mogućnošću korišćenja tahogeneratora i raznih tipova enkodera.