MFA-MF

MFA-MF: red zatvorenih DC motora sa različitom pobudom – serija MFA pobuda sa permanentnim magnetom – serija MF pobuda sa namotajem