Obnovljive energije

Leroy-Somer je oduvek među prvima u razvoju i proizvodnji generatora i alternatora za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Inovacije, ekspertiza u raznim tehnologijama, kvalitetna proizvodnja kao i visok kvalitet servisnih usluga pokrivenih po čitavom svetu, kompaniji danas obezbeđuje vodeće mesto u ovoj oblasti.

U oblasti vetrogeneratora više od 5000 Leroy-Somer-ovih generatora je trenutno u eksploataciji. Ovi generatori su iz serijske proizvodnje koje se proizvode u fabrikama Leroy-Somer koji se nalaze u Evropi, SAD, Indiji i Kini.

Alternatori se ugrađuju hidroelektrane i pri modernizaciji kao i kod novih instalacija. Ujedno se koriste u CHP energanama za proizvodnju energije i grejanja gde se postiže ukupna enrgetska efikasnost čak >85%! Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije pruža i obezbeđuje stručnjacima široke mogućnosti za inovacije.