Pogonski sistemi

PARTNER red 2P generatora snage 3,5-63kW i 4P generatora snage 5-2250kW niskog napona

Liftovski motori bezreduktorskog tipa za terete do 5000kg i brzine do 5m/s

* Novi standardi o energetskoj efikasnosti IE1-IE2-IE3-IE4 – novi tipovi motora DYNEO IE3

Red prenosnika sa obrtnim momentom 30 do 20.000Nm ispunjava sve zahteve industrijskih pogona standardnog i specijalnog okruženja.

DIGIDRIVE SK – vektorski regulatori snage 0,25kW-132kW u IP21 u otvorenoj petlji, lak za podešavanje, sa širokim spektrom različitih dodatnih modula. Kompaktno kućište sa integrisanom tastaturom za podešavanje i očitavanje raznih parametara...

O Pause O

Pogonski sistemi - Proizvodi Leroy-Somer članice EMERSON grupacije

Proizvodi Leroy-Somer se pojavljuju u svim oblastima gde je potreba za proizvodnjom elelektrične energije i u oblastima industrije u raznim aplikacija gde se energija pretvara u razne oblike.

  Svi ti proizvodi su prilagođeni zahtevima:
 • koji su specifirani od strane procesa proizvodnje korisnika (upravljanje, komunikacija, dijagnostika, automatizovani sistemi, nadzor)
 • radnoj okolini ( prašina, agresivna-korozivna okolina, visoka temperatura, eksplozivna sredina)
 • radne mašine ( pumpne-kompresorske stanice, ventilacija, obrada materijala)
 • tipu industrijske proizvodnje ( hemijska, prehrambena, automobilska, papirna industrija)

Leroy-Somer je razvio nove tehnologije za hlađenje mašina, velike brzine obrtaja, elektromagnetsku kompatibilnost, smanjenje šuma i vibracije, površinsku obradu, mehaničku otpornost materijala, specijalnu završnu zaštitu namotaja kojim se obezbeđuje vrlo visok stepen kvaliteta proizvoda.

Obnovljivi izvori energije

Leroy-Somer je oduvek među prvima u razvoju i proizvodnji generatora i alternatora za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Inovacije, ekspertiza u raznim tehnologijama, kvalitetna proizvodnja kao i visok kvalitet servisnih usluga pokrivenih po čitavom svetu, kompaniji i danas obezbeđuje vodeće mesto u ovoj oblasti.

U oblasti vetrogenerator više od 5000 Leroy-Somer-ovih generatora je trenutno u eksploataciji. Ovi generatori su iz serijske proizvodnje koje se proizvode u fabrikama Leroy-Somer koji se nalaze u Evropi, SAD, Indiji i Kini.

Alternatori se ugrađuju hidroelektrane i pri modernizaciji kao i kod novih instalacija. Ujedno se koriste u CHP energanama za proizvodnju energije i grejanja gde se postiže ukupna enrgetska efikasnost čak >85%! Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije pruža i obezbeđuje stručnjacima široke mogućnosti za inovacije.

Konfigurator za izbor komponenti elektromotornih pogona

Višejezični Configurator, sada na 16 jezika dostupan svima, daje mogućnost interaktivnog izbora motora, prenosnika sa i bez motora, regulacije sa mogućnošću dobijanja 2D i 3D CAD fajlova sa kompletnom tehničkom specifikacijom.

Trenutna verzija omogućuje izbor iz reda najnovih proizvoda i ekvivalentan je 400 katalogu na 16 svetskih jezika.

Prisutnost u industrijskim sektorima

 • Automobilska industrija - AUTOMOTIVE
 • Hemijska industrija - CHEMICAL INDUSTRY
 • Proizvodnja šećera - SUGAR INDUSTRY
 • Prehrambena industrija - FOOD PROCESSING
 • Tekstilna industrija – TEXTILES
 • Grejanje, ventilacija, hlađenje - HEATING, VENTILATION, REFRIGERATION
 • Lučne dizalice - HARBOUR CRANES
 • Voda i tretman otpadnih voda - WATER / WASTE TREATMENT
 • Električni viljuškari - ELECTRIC FORKLIFTS
 • Električna vozila - ELECTRIC VEHICLES
 • Liftovi - ELEVATORS
 • Marine - MARINE
 • Nafta i Gas - OIL & GAS
 • Solarne ćelije - PHOTOVOLTAIC
 • Rudarska industrija - QUARRIES
 • Železnica - RAIL
 • Hidrogeneratori - HYDROELECTRICITY
 • Vetrogeneratori - WIND TURBINES