PROXIDRIVE

PROXIDRIVE je vektorski regulator snage 0,37kW-7,5kW u IP66 u otvorenoj i zatvorenoj petlji, sa otprom na udar IK08 (identično motorima)

  • Integrisano sigurnosno odvajanje bez upotrebe mrežnog kontaktora
  • Višeredni LCD grafički displej
  • PLC funkcija
  • Integrisani kontaktor za kočnicu motora
  • Fieldbus priključci
  • RFI filter klase A

Izvedba prilagođena prehrambenoj industriji po svim zahtevima po HACCP-u. Izdržava pranje sa vodom pod visokim pritiskom od 100 bara sa udaljenosti od 70cm!